Elke bedrijf kan in deze tijd, waar online werken en verkopen snel groeien, niet meer zonder een stabiele Wi-Fi verbinding en een betrouwbaar netwerk. Dit geldt voor zowel voor het bedrijfsnetwerk als het (gescheiden) gastennetwerk.

Om de klant te helpen kijkt EKSA naar wat de klant nodig heeft om zijn werkprocessen zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren. Dit alles gebeurd natuurlijk in nauw contact met de klant.

Bij de invulling maakt EKSA gebruik van betrouwbare apparatuur van bijvoorbeeld HP en Ubiquiti. Hiermee kan de performance pro-actief bewaakt worden.

Bij de aanleg van een Wi-Fi netwerk  zal er altijd een meting plaats vinden zodat er op de afgesproken plaatsen een goed Wi-Fi bereik aanwezig is.